Zásady ochrany osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Zadáním osobních údajů a stisknutím tlačítka „Chci vědět víc“ nebo „Kontaktujte mne“ udělujete souhlas společnosti Behavio Labs s.r.o., se sídlem Jankovcova 1060/10, 170 00 Praha 7 – Holešovice, IČ: 04253931, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 243963 (dále jen „Správce“), e-mail: info@behaviolabs.com, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala zadané osobní údaje, kterými mohou být tyto:
  • jméno a příjmení,
  • název společnosti,
  • pracovní pozice,
  • e-mail,
  • telefonní číslo.
 1.   Jméno, příjmení, název společnosti, pracovní pozice, e-mail a telefonní číslo je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem zasílání obchodních sdělení. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3 let.
 2.   S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti.
 3.   Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  • Poskytovatel softwaru Hubspot a Google Workspace.
  • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

V případě dotazů nebo jiných požadavků nás kontakujte na e-mailové adrese info@behaviolabs.com.